Fiolinlærer

Fiolinlærer Øystein Klubbenes VingerhagenØystein er utdannet musikk- og fiolinpedagog ved Norges musikkhøgskole i Oslo, og har i tillegg tatt ensembleledelse som etterutdanning. 

Han kommer fra Greåker i Sarpsborg, og har, etter å ha bodd i Oslo i fem år, flyttet tilbake til Sarpsborg.

Han har tidligere jobbet som fiolinlærer ved Norberg strykeorkester, Nordstrand kulturskole, Sarpsborg kulturskole, Fredrikstad kulturskole og Bolteløkka skoles strykeorkester i Oslo. Han jobber nå ved Barnas kulturhus og Children's International School i Fredrikstad og Sarpsborg, og i DoReMi barnehager.

Øystein tar også på seg spilleoppdrag. Ta kontakt på ovingerhagen(a)gmail.com.